Zajęcia w Barcianach są zawieszone do odwołania!

ba41ba29ba16ba7ba43ba33ba2ba23ba32ba4ba24ba36ba18ba35ba15ba26ba28ba9ba37ba27ba8ba30ba40ba20ba14ba25ba13ba5ba3ba21ba1ba42ba17ba10ba11ba38ba44ba19ba34ba39ba31ba22ba45ba12ba6