WYMAGANIA EGZAMINACYJNE KYU & DAN - POLSKIEJ FEDERACJI SHINKYOKUSHINKAI

Wymagania egzaminacyjne - pobierz 

10 kyu – senior (pomarańczowy pas) powyżej 16 lat
Minimum 2 miesiące ciągłego treningu
Stopnie junior poniżej 16 lat
10.1 kyu – Junior I część (pomarańczowy pas, 1 czerwony pagon)
10.2 kyu – Junior II część (pomarańczowy pas, 2 czerwone pagony)

Ogólne:
1. Znaczenie Karate-Do oraz Kyokushinkai i Shinkyokushinkai
2. Właściwy sposób składania Karate-Gi
3. Właściwy sposób noszenia Karate-Gi
4. Etykieta Dojo
5. Ogólne ćwiczenia rozciągające i kondycyjne.

Pozycje:
Yoi Dachi
Fudo Dachi
Zenkutsu Dachi

Uderzenia (uchi), pchnięcia (tsuki):
Seiken oi tsuki (chudan, jodan, gedan) 
Seiken morote tsuki (chudan, jodan, gedan)

Bloki:
Seiken jodan uke 
Seiken gedan barai

Kopnięcia:
Hiza geri 
Kin geri

Ippon Kumite:
Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki jodan
Obrona: Zenkutsu – Dachi, Seiken jodan Uke, Kontra: Kin geri.

Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzamniatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

9 kyu – Senior (pomarańczowy pas, niebieski pagon) – powyżej 16 lat
Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Stopnie junior poniżej 16 lat
9.1 kyu – Junior I część (pomarańczowy pas, niebieski pagon + 1 czerwony pagon)
9.2 kyu – Junior II część (pomarańczowy pas, niebieski pagon + 2 czerwone pagony)

Ogólne:
1. Historia Karate-Do oraz Kyokushinkai i Shinkyokushinkai
2. Znaczenie Kanku i Kokoro

Pozycje:
Sanchin Dachi, Kokutsu Dachi, Musubi Dachi 

Uderzenia (uchi), pchnięcia (tsuki):
Seiken ago uchi 
Seiken gyaku tsuki (chudan, jodan, gedan) 

Bloki (uke):
Seiken chudan uchi uke
Seiken chudan soto uke 

Kopnięcia (geri):
Mae geri chudan chusoku 

Kata:
Taikyoku Sono ichi 
Taikyoku Sono ni 

Ćwiczenia z oddechem:
Nogare 

Ippon Kumite: Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki chudan
Obrona: Zenkutsu – Dachi, Seiken chudan uchi uke, Kontra: Seiken gyaku tsuki jodan

Renraku:
Seiken gyaku tsuki (chudan lub jodan), mae geri chudan chusoku, powrót do pozycji walki.
Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzamniatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

8 kyu – Senior (niebieski pas) – powyżej 16 lat
Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Stopnie junior poniżej 16 lat
8.1 kyu – Junior I część (niebieski pas, 1 czerwony pagon)
8.2 kyu – Junior II część (niebieski pas, 2 czerwone pagony)

Pozycje (dachi):
Kiba dachi

Uderzenia (tsuki, uchi):
Seiken tate tsuki (chudan, jodan, gedan)
Seiken shita tsuki 
Seiken jun tsuki (chudan, jodan, gedan) 

Bloki (uke):
Morote chudan uchi uke 
Morote uchi uke, gedan barai 
Kake wake uke

Kopnięcia (geri):
Mae geri jodan

Kata:
Taikyoku Sono San 

Sanbon kumite wariant I
W pozycji Zenkutsu - Dachi:
I Krok atak: seiken oi tsuki jodan - obrona: seiken oi jodan uke
II Krok atak: seiken oi tsuki chudan – obrona: seiken oi soto uke
III Krok atak: seiken oi tsuki gedan – obrona: seiken oi mae gedan barai + seiken gyaku tsuki chudan + seiken oi mae gedan barai

Ippon Kumite
Atak: Zenkutsu – Dachi, mae geri chudan chusoku
Obrona: Kiba – Dachi (450), Seiken oi chudan Soto uke, Kontra: gyaku tate tsuki jodan

Renraku: Z pozycji walki, mae geri chudan chusoku, seiken gyaku tsuki chudan w zenkudsu dachi, powrót do pozycji walki, mawate (seiken chudan uchi uke), krok w tył w pozycji walki seiken chudan soto uke, seiken gedan barai, wejście do zenkudsu dachi, seiken gyaku tsuki chudan, powrót do pozycji walki mawate (seiken chudan uchi uke) pozycja walki.

Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzamniatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

7 kyu - Senior (niebieski pas, 1 żółty pagon) – powyżej 16 lat
Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Stopnie Junior poniżej 16 lat
7.1 kyu – Junior I część (niebieski pas, żółty pagon + 1 czerwony pagon)
7.2 kyu – Junior II część ( niebieski pas, żółty pagon + 2 czerwone pagony)

Pozycje (dachi):
Neko ashi dachi 

Uderzenia (tsuki, uchi):
Tettsui oroshi uchi 
Tettsui komi kame uchi 
Tettsui hizo uchi 
Tettsui yoko uchi (jodan, chudan, gedan)

Bloki (uke):
Seiken mawashi gedan barai 
Shuto mawashi uke 

Kopnięcia (geri):
Mae chusoku kaage 
Teisoku mawashi soto keage 
Heisoku mawashi uchi keage 
Yoko keage 

Kata:
Pinan Sono Ichi 

Dodatkowe ćwiczenie:
Ibuki sankai
Nogare ura

Ippon kumite
Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki gedan
Obrona: zenkutsu – Dachi, Seiken mawashi uke gedan barai, kontra: wysunięcie w przód do Kokutsu – Dachi, Tettsui Mae yoko uchi jodan

Kumite
Jiyu Kumite:
4 – walki z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzamniatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

6 kyu – Senior (żółty pas) – powyżej 16 lat
Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Stopnie junior poniżej 16 lat
6.1 kyu – Junior I część (żółty pas, 1 czerwony pagon)
6.2 kyu – junior II część (żółty pas, 2 czerwone pagony)

Pozycje (dachi):
Tsuru Ashi Dachi 

Uderzenia (tsuki, uchi):
Uraken shomen uchi 
Uraken sayu uchi 
Uraken hizo uchi 
Uraken oroshi uchi 
Uraken mawashi uchi 
Nihon nukite (uderzamy w przód na oczy - Me tsuki) 
Yonhon nukite chudan 

Bloki (uke):
Seiken juji uke (jodan, gedan) 

Kopnięcia (geri):
Kansetsu geri
Yoko geri chudan 
Mawashi gedan ( haisoku) 

Kata:
Pinan sono ni 

Ippon kumite:
Atak: Zenkutsu – Dachi, Nihon Nukite jodan
Obrona: Zenkutsu – Dachi, Seiken juji uke jodan, Kontra: wysunięcie w przód do Sanchin – Dachi, uraken Shomen Gamnen Uchi

Kumite:
Jiyu Kumite – wolna walka
5 – walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzamniatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

5 kyu – Senior (żółty pas, zielony pagon) – powyżej 16 lat
Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Stopnie junior poniżej 16 lat
5.1 kyu – Junior I część (żółty pas, zielony pagon + 1 czerwony pagon)
5.2 kyu – Junior II część (żółty pas, zielony pagon + 2 czerwone pagony)

Pozycje (dachi):
Moro ashi dachi 

Uderzenia (tsuki, uchi):
Shotei Uchi (jodan, chudan, gedan) 
Jodan Hiji ate 

Bloki (uke):
Shotei Uke (jodan, chudan, gedan) 

Kopnięcia (geri):
Mawashi geri chudan (chusoku, haisoku) 
Ushiro geri (chudan) 

Kata:
Pinian sono san 

Ippon Kumite:
Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki jodan,
Obrona: Zenkutsu – Dachi, Shotei uke jodan, Kontra: Moro Ashi – Dachi, shotei uchi chudan
Renraku:
Mae geri chudan chusoku, yoko geri chudan sokuto, ushiro geri chudan, gyaku tsuki chudan.

Kumite:
Jiyu Kumite – wolna walka
6 – walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzamniatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego

4 kyu – Senior (zielony pas) – powyżej 16 lat
Minimum 6 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Stopnie junior poniżej 16 lat
4.1 kyu – Junior I część ( zielony pas, 1 czerwony pagon)
4.2 kyu – Junior II część (zielony pas, 2 czerwone pagony)

Pozycje (dachi):
Heisoku dachi 
Heiko dachi
Uchi Hachi Ji dachi 

Uderzenia (tsuki, uchi):
Shuto sakotsu uchi 
Shuto uchi komi 
Shuto ganmen uchi 
Shuto hizo uchi 
Shuto jodan uchi uchi 

Bloki (uke):
Shuto jodan uke 
Shuto chudan soto uke 
Shuto chudan uchi uke 
Shuto mae gedan barai 
Shuto mawashi uke (mae)
Shuto kake jodan uke

Kopnięcia (geri):
Yoko geri jodan
Mawashi geri jodan (chusoku, haisoku) 
Ushiro geri jodan 

Kata:
Sanchin no kata 

Ippon Kumite:
Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki chudan
Obrona: Kokutsu – Dachi, Shuto chudan uchi uke Kontra: Jodan Yoko Geri 

Sanbon kumite wariant II
Atak (1): seiken oi tsuki jodan, obrona (1): Seiken jodan uke + trzeci krok z kontrą: gyaku tsuki jodan
Atak (2): seiken oi tsuki chudan, obrona (2): Seiken chudan soto uke + trzeci krok z kontrą gyaku tsuki chudan
Atak (3): seiken oi tsuki chudan, obrona (3): Seiken chudan uchi uke + trzeci krok z kontrą gyaku tsuki chudan
Atak (4): mae geri chudan chusoku, obrona (4): mae gedan barai + trzeci krok z kontrą gyaku mawashi geri jodan (po kopnięciu stawiamy nogę wprzód do zenkutsu dachi)

Kumite:
Jiyu Kumite – wolna walka
8 – walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzamniatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

3 kyu – Senior (zielony pas, brązowy pagon) – powyżej 16 lat
Minimum 6 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Stopnie junior poniżej 16 lat
3.1 kyu – Junior I część (zielony pas, brązowy pagon + 1 czerwony pagon)
3.2 kyu – Junior II część (zielony pas, brązowy pagon + 2 czerwone pagony)

Pozycje (dachi):
Kake dachi 

Uderzenia (tsuki, uchi):
Chudan hiji ate 
Chudan mae hiji ate 
Age hiji ate (jodan, chudan) 
Ushiro hiji ate 
Oroshi hiji ate 

Bloki (uke):
Shuto juji uke (jodan, gedan)

Kopnięcia (geri):
Mae Kakato geri (jodan, chudan, gedan) 

Kata:
Pinan Sono Yon 

Ippon Kumite:
Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki jodan
Obrona: Zenkutsu – Dachi, jodan Shuto juji uke, Contra: kokutsu – Dachi, Ushiro Hiji Ate

Kumite:
Jiyu Kumite – wolna walka
10 – walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów 

Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzamniatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

2 kyu - (brązowy pas) – powyżej 16 lat
Minimum 12 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Stopnie junior poniżej 16 lat
2.1 kyu – Junior I część (brązowy pas, 1 czerwony pagon)
2.2 kyu – Junior II część (brązowy pas, 2 czerwone pagony)

Ogólne:
1. Główne zagadnienia karate-do, Kyokushin Karate i World Karate Organization Shinkyokushinkai
2. Zrozumienie ćwiczeń rozgrzewki i ćwiczeń rozciągających Karate. Umiejętność ich demonstracji. 

Uderzenia (tsuki, uchi):
Hira ken tsuki (jodan, chudan) 
Hira ken oroshi uchi 
Hira ken mawashi uchi 
Haishu (jodan, chudan) 
Age jodan tsuki 
Koken uchi (jodan, chudan, gedan)

Bloki (uke):
Koken uke (jodan, chudan, gedan) 

Kopnięcia (geri):
Tobi nidan geri 
Mae tobi geri (3 metody) 

Kata:
Pinan sono go 
Gekisai dai 

Ippon Kumite:
Atak: Zenkutsu – Dachi, Jodan Hira Ken Tsuki
Obrona: Neko Ashi – Dachi, Jodan Koken Uke, Kontra: Kiba – Dachi (450), Jodan Age Tsuki

Kumite:
Jiyu Kumite:
12 – walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów 

Renraku:
Cofnięcie i blok seiken mae gedan barai, wysunięcie w przód seiken ago uchi, wysunięcie w przód seiken chudan gyaku tsuki, krok w przodu i kopnięcie hiza ganmen geri, następnie mae geri chudan chusoku, mawashi geri chudan haisoku, ushiro geri chudan, seiken mae gedan barai, seiken gyaku chudan tsuki. 

Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzamniatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

1 kyu (brązowy pas, czarny pagon) powyżej 16 lat
Minimum 12 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Stopnie junior poniżej 16 lat
1.1 kyu – Junior I część (brązowy pas, czarny pagon + 1 czerwony pagon)
1.2 kyu – Junior II część (brązowy pas, czarny pagon + 2 czerwone pagony)

Uderzenia (tsuki, uchi):
Ryuto ken tsuki (jodan, chudan) 
Naka Yubi ippon ken (jodan, chudan) 
Oya yubi ippon ken (jodan, chudan) 

Bloki (uke):
Morote Kake uke (jodan, chudan)
Chudan haito uchi uke 

Kopnięcia (geri):
Jodan uchi haisoku geri 
Oroshi uchi kakato geri 
Oroshi soto kakato geri 
Yoko tobi geri 

Kata:
Yantsu 
Tsuki no kata 

Ippon Kumite:
Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken Oi Tsuki Chudan
Obrona: Kokutsu – Dachi, Chudan Haito Uchi Uke, Kontra: Jodan Haisoku Mawashi Geri

Kumite:
Jiyu Kumite – 15 walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

Renraku:
Część 1: seiken chudan oi tsuki, seiken chudan gyaku tsuki, seiken chudan oi tsuki, seiken gyaku shita tsuki, 
Część 2: oi mawashi geri haisoku jodan (przednia noga), seiken chudan oi tsuki, seiken chudan gyaku tsuki, mawashi geri haisoku jodan (tylnia noga).

Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzamniatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

1 dan (czarny pas, 1 złoty pagon)
Minimum 12 miesięcy lub więcej ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Kandydat musi mieć ukończone 18 lat

Uderzenia (tsuki, uchi):
Morote haito uchi (jodan, chudan) 
Haito uchi (jodan, chudan, gedan) 

Bloki (uke):
Morote kake uke (jodan)
Osai uke 
Blokowanie technikami nożnymi

Kopnięcia (geri):
Kake geri (kakato, chusoku) 
Ushiro mawashi geri (jodan, chudan, gedan)

Kata:
Tensho No Kata 
Saiha 
Taikyoku Ichi, Ni, San, Pinian sono ichi w ura ( z obrotem)

Kumite:
Jiyu Kumite (20 walk z przeciwnikami w systemie Knock out/ Knockdown, zgodnie z przepisami dla juniorów i seniorów) 

Renraku:
Mawashi geri jodan, ushiro mawashi geri jodan, mae geri jodan, mawashi geri jodan, ushiro mawashi geri jodan 

Tameshiwari:
Obowiązkowe łamanie techniką seiken
Dowolną techniką wybraną przez kandydata
Organizator musi zapewnić materiały do przeprowadzenia testu tamashiwari (deski o wymiarach 30 cm x 25 cm x 2,5 cm)

Ćwiczenie:
100 ugięć ramion w podporze przodem (Seiken)
150 skłonów leżąc na plecach
100 przysiadów

2 dan (czarny pas, 2 złote pagony)
Minimum 3 lata lub więcej ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Kandydat musi mieć ukończone 21 lat

Uderzenia (tsuki, uchi):
Toho uchi jodan 
Keiko uchi

Bloki (uke):
Hiji uke (chudan, gedan)
Shotei morote uke (jofan, gedan) 
Shuto morote uke gedan 

Kopnięcia (geri):
Tobi ushiro geri 
Tobi ushiro mawashi geri 
Tobi mawashi geri 
Age kakato ushiro geri 

Kata:
Kanku Dai 
Gekisai Sho 
Seienchin 
Pinan Ni (ura)

Kumite:
Jiyu Kumite (30 walk z przeciwnikami w systemie knock out / knock down) 

Tameshiwari:
Obowiązkowe łamanie seiken
Dowolną techniką wybraną przez kandydata 
Organizator musi zapewnić materiały do przeprowadzenia testu tamashiwari (deski o wymiarach 30 cm x 25 cm x 2,5 cm)

Ćwiczenia:
100 ugięć ramion w podporze przodem (Seiken)
150 skłonów leżąc na plecach
100 przysiadów

Egzaminator ze względu na wiek uczestnika może zmienić wymaganą ilość ćwiczeń w teście sprawności. Przy ocenie pod uwagę mogą być wzięte inne okoliczności np. zdrowotne.

3 dan (czarny pas, 3 złote pagony)
Minimum 4 lata lub więcej ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Kandydat musi mieć ukończone 25 lat

Ogólne
1. Kandydat musi znać oraz umieć wyjaśniać w sposób całkowity techniki podstawowe całego systemu egzaminacyjnego. Kandydat poddany zostanie testowi obejmującego wiedzę na temat karate-do, technik podstawowych, kata. 2. Uprawnienia sędziowskie międzynarodowe kata, kumite

Kata
Sushi Ho 
Garyu 
Seipai
Pinan San, Yon, Go (ura)

Kumite
Jiyu Kumite (40 walk z przeciwnikami w systemie knock out/knock down) 

Tameshiwari
Obowiązkowe łamanie seiken
Dowolną techniką wybraną przez kandydata 

Ćwiczenie
100 ugięć ramion w podporze przodem (Seiken)
150 skłonów leżąc na plecach
100 przysiadów

4 dan, 5 Dan (czarny pas, 4 i 5 złote pagony) Egzamin na te stopnie odbywa się według wymagań europejskiej i światowej organizacji.

Opracowała:
Komisja techniczna i nadawania stopni w składzie:
Sensei Krzysztof Borowiec 4 Dan – Przewodniczący Komisji 
Sensei Jacek Baranowski 4 Dan – Vice Przewodniczący Komisji 
Sensei Wiesław Gwizd 4 Dan – Członek Komisji